top of page
Solární panely Home

Analýza využití el. energie

Každé odběrné místo má svojí typickou charakteristiku spotřeby elektrické energie. Tato charakteristika vychází z typu elektrických spotřebičů instalovaných v místě, ale také ze způsobu a četnosti jejich používání, přeneseně tedy z uživatelovo návyků.

Z hlediska efektivního využívání energie z fotovoltaiky má zcela zásadní vliv nejen provedení elektroinstalace v daném objektu, ale i správné nastavení (odladění) celého fotovoltaického systému. V případě, kdy jsou el. fáze nerovnoměrně zatíženy, prvky systému nevhodně zvoleny a řídící systém špatně nastaven, může dojít k situaci, kdy je potenciál Vašeho FV systému (respektive dopadající sluneční energie) nevyužit nebo využit zcela nevhodně. V takovém případě může být el. energie odevzdávána do distribuční sítě za nízkou výkupní cenu zatímco v jiné chvíli či dokonce současně na jiné fázi dokupována za plnou cenu. Návratnost investice do celého FV systému se pak znatelně prodlužuje. 

V některých případech může také vlivem nevhodného řízení přebytkových či akumulačních spotřebičů k nadměrnému cyklickému nabíjení a vybíjení bateriového uložiště, což vede k jeho rychlému opotřebení a zbytečným výkonovým ztrátám z převodu energie. 

Základní analýza spotřeby elektrické energie (v ceně instalace)

  • Základní analýza celkové spotřeby el. energie objektu

  • Kontrola stavu elektroinstalace v objektu a zatížení jednotlivých fází elektrických rozvodů 

Pokročilá analýza využití elektrické energie odběrného místa
s instalovaným systémem FVE
(placená služba) 

  • Monitoring spotřeby a výroby elektrické energie po delší časový úsek

  • Detailní kontrola zapojení a regulace stávajícího FV systému

  • Návrh opatření pro zlepšení návratnosti investice

 

V případě Vašeho zájmu o výše uvedené služby nás neváhejte kontaktovat přes Poptávkový formulář.

bottom of page