top of page
Solární panely Home

Vyřízení dotací pro fotovoltaiku jednoduše

Jsme autorizovaná firma pro montáže fotovoltaických systémů s profesní kvalifikací. Pro naše zákazníky máme připravenu službu kompletního vyřízení žádosti dotace z programu Nová Zelená Úsporám (NZÚ) na instalovaný fotovoltaický systém. Je to jednodušší než si myslíte. 

1

1. krok

Po podepsání smlouvy o díle a na základě vybraných parametrů vašeho fotovoltaického systému vytvoříme projektovou dokumentaci tak, aby vyhověla požadavkům na dotaci NZÚ.

2

2. krok

Po realizaci zakázky a předání díla podáme žádost o dotaci z programu NZÚ, kam přiložíme projektovou dokumentaci a ostatní požadované náležitosti.

3

3. krok

 Po oficiálním prvním paralelním připojení výrobny do distribuční sítě je možné zažádat o vyplacení dotační částky.

bottom of page