top of page
Solární panely Home

Elektroinstalační práce

Bude-li to vyžadovat stav elektroinstalace Vaší nemovitosti,  můžeme v rámci přípravy na realizaci fotovoltaického systému provést její úpravy tak, aby byly splněny všechny technické parametry a podmínky nezbytné pro správné fungování budoucího systému.

  • Realizace rovnoměrného zatížení fází

  • Příprava pro hromadné dálkové ovládání (HDO)
  • Instalace přídavného zařízení pro využití přetoků do sítě (wattrouter)
  • Příprava pro systém spínání přebytkových spotřebičů (úprava systému ohřevu TUV, vytápění koupelen, aj. )

  • Napojení na prvky chytré domácnosti

Tyto vícepráce, nepřímo spojené s realizací fotovoltaického systému, budou po odsouhlasení vyúčtovány podle skutečného rozsahu provedených prací.

bottom of page