top of page
Solární panely Home

Fotovoltaickou elektrárnu Vám nainstalujeme na klíč včetně Základní analýzy spotřeby elektrické energie nemovitosti, návrhu fotovoltaického systému, přípravy projektové dokumentace a vyřízení státních dotací. Níže uvádíme některá z typických řešení s jejich obvyklou konečnou cenou. Nicméně chápeme, že situace je u každého našeho klienta individuální. Využijte proto prosím Poptávkový formulář a nechte si zpracovat konkrétní cenovou nabídku pro Váš záměr.

Fotovoltaika bez akumulátorů

Online

 • Nejlevnější cesta k vlastní elektrárně

 • Využíváte právě vyráběnou energii z panelů, 
  v případě nízkého výkonu odebíráte část energie ze sítě

 • Ideální řešení pro odběrná místa s denním provozem

       

  Cena na poptání

Obytné budovy se solárními panely

Fotovoltaika s akumulátorem

a spínáním přebytkových spotřebičů

Hybrid Plus

 • Hybridní systém s ukládáním energie do akumulátoru a poté spínáním přebytkových akumulačních spotřebičů 

 • Ještě větší efektivita využití přebytků energie z vaší FVE za mírně zvýšené náklady na pořízení.

​   Cena s dotací 290 000 Kč

   (Bez dotace 490 000 Kč)

   Celková dotace NZÚ 200 000 Kč
Obytné budovy se solárními panely

Fotovoltaika s akumulátorem

Hybrid

 • Vyrobené přebytky jsou ukládány do akumulátorů, které můžete využít v době, kdy fotovoltaické panely nevyrábějí

 • Minimalizujete odběr elektrické energie ze sítě od jara do podzimu

   Cena s dotací 260 000 Kč

   (Bez dotace 425 000 Kč)

   Celková dotace NZÚ 165 000Kč
Obytné budovy se solárními panely

Fotovoltaika s akumulátorem

a řízeným dobíjením elektromobilu

Hybrid Top

 • Hybridní systém s ukládáním energie do akumulátoru, spínáním přebytkových akumulačních spotřebičů a řízeným dobíjením elektromobilu

 • V případě výpadku elektřiny ostrovní provoz téměř celého domu

 • Dobíjení elektromobilu z vyrobených přebytků, nebo maximálním výkonem při odběru části energie ze sítě

   Cena s dotací 460 000 Kč

   (Bez dotace 685 000 Kč)

   Celková dotace NZÚ 225 000 Kč
Obytné budovy se solárními panely

Průběh zakázky ve 3 krocích

1

Krok č. 1

Pokud Vás nabídka oslovila, kontaktujete nás přes Poptávkový formulář. Následně projdeme Vaše požadavky a zajistíme si co nejvíce potřebných informací tak, abychom mohli předložit a společně vybrat co nejvhodnější řešení, stanovit rámcově cenu a odhadovaný termín instalace.

2

Krok č. 2

Pokud budete s prvotní nabídkou spokojeni, přijedeme na obhlídku místa instalace,

na jejímž základě bude upřesněn rozsah potřebných prací a vytvořena detailní nabídka. Po vzájemném odsouhlasení sestavíme smlouvu o dílo, jejímž podpisem se stane objednávka pro obě strany závazná. Následně vytvoříme projektovou dokumentaci jako podklad pro žádost o připojení výrobny k distribuční síti (PRE, ČEZ, ...), pro samotnou realizaci díla a později pro žádost NZÚ.  Naplánujeme termín instalace.

3

Krok č. 3

  Nyní můžeme přikročit k samotné realizaci zakončené předáním díla.

Následuje dokončení procesu paralelního připojení výrobny

k distribuční síti.

V tu chvíli Vám již nebude bránit nic ve výrobě elektrické energie z vlastní fotovoltaické elektrárny ! Posledním bodem je podání žádosti NZÚ a zpětné proplacení dotace.

bottom of page